Tagged: Temel Elektronik ve Ölçme

Elektrik devresinde kullanılan elemanlar 0

Elektrik devresinde kullanılan elemanlar

1)= Beslenme: Her hangi bir enerjiyi (Kimyasal, ısı, ışık vb) elektrik enerjisine dönüştürülen devre elemanına üreteç veya kaynak denir. 2)= Dirençler: Üzerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. (Akım sınırlayıcı devre yükü akım ayarlacısı olarak kullanılır.)...

Doğru akım Elektrik Devreleri 0

Doğru akım Elektrik Devreleri

Elektrik devreleri: Üreteçten çıkan akımın (Pil Ön) alıcı üzerinden geçerek tekrar üretece ulaşması için izlediği yola elektrik devresi denir. N= I.R->OHM Kanunu

Pano tipi ölçü aletleri 0

Pano tipi ölçü aletleri

Kullanım yerlerine göre ölçü aletleri Pano tipi ölçü aletleri: Daha çok sanayide, fabrikada, büyük atolyelerde kullanılır. Özellikle: Elektrik büyüklüklerinin sık sık kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılır. Panoya veya başka bir yere sabitlenmemişlerdir. Tamamı dijital değildir. Anologda...

Taşına bilir ölçü aletleri 0

Taşına bilir ölçü aletleri

Kullanım yerleine göre ölçü aletleri Taşına bilir ölçü aletleri: Daha çok atolyede, labara tuvarda kolay ölçüm yapıla bilecek yerlerde bulunur. Hassastır. Özenli kullanılması gerekir.

Sekonder (2 Sınıf Ölçü Aletleri) 0

Sekonder (2 Sınıf Ölçü Aletleri)

Doğruluk derecelerine göre ölçü aletleri Hassasiyetine göre ölçü aletleri: Sekander (2 Sınıf Ölçü Aletleri): Doğruluk derecesi 1. Sınıfa göre daha düşüktür. Hata oranı büyük olan cihazlardır. Gündelik hayatta kullanılan ölçü aletidir. Ucuzdur ve hata oranı...

Primer ( Birinci Sınıf) 0

Primer ( Birinci Sınıf)

Doğruluk derecelerine göre ölçü aletleri Hassasiyetine göre ölçü aletleri: Primer(BirinciSınıf): Gerçek değerlerine daha yakın ölçme yapan aletlerdir. Doğruluk dereceleri ve hassasiyetleri yüksektir. Milyonda 1 ve Milyonda 5 gibi hassasiyetlere sahiptir. Hata payı yok denecek...