Elektrik devresinde kullanılan elemanlar

1)= Beslenme: Her hangi bir enerjiyi (Kimyasal, ısı, ışık vb) elektrik enerjisine dönüştürülen devre elemanına üreteç veya kaynak denir. 2)= Dirençler: Üzerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. (Akım sınırlayıcı devre yükü akım ayarlacısı olarak kullanılır.) 3)= Anahtar: İstenildiği zaman elektrik akımının geçmesini sağlayan istenildiği zaman geçişini durduran devre elemanıdır. (Açıp kapatmaya yarar.) Buton ile anahtar arasındaki fark…

Doğru akım Elektrik Devreleri

Elektrik devreleri: Üreteçten çıkan akımın (Pil Ön) alıcı üzerinden geçerek tekrar üretece ulaşması için izlediği yola elektrik devresi denir. N= I.R->OHM Kanunu

Pano tipi ölçü aletleri

Kullanım yerlerine göre ölçü aletleri Pano tipi ölçü aletleri: Daha çok sanayide, fabrikada, büyük atolyelerde kullanılır. Özellikle: Elektrik büyüklüklerinin sık sık kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılır. Panoya veya başka bir yere sabitlenmemişlerdir. Tamamı dijital değildir. Anologda kullanılır.

Taşına bilir ölçü aletleri

Kullanım yerleine göre ölçü aletleri Taşına bilir ölçü aletleri: Daha çok atolyede, labara tuvarda kolay ölçüm yapıla bilecek yerlerde bulunur. Hassastır. Özenli kullanılması gerekir.

Sekonder (2 Sınıf Ölçü Aletleri)

Doğruluk derecelerine göre ölçü aletleri Hassasiyetine göre ölçü aletleri: Sekander (2 Sınıf Ölçü Aletleri): Doğruluk derecesi 1. Sınıfa göre daha düşüktür. Hata oranı büyük olan cihazlardır. Gündelik hayatta kullanılan ölçü aletidir. Ucuzdur ve hata oranı ise %1 ile %5 arasındadır.

Primer ( Birinci Sınıf)

Doğruluk derecelerine göre ölçü aletleri Hassasiyetine göre ölçü aletleri: Primer(BirinciSınıf): Gerçek değerlerine daha yakın ölçme yapan aletlerdir. Doğruluk dereceleri ve hassasiyetleri yüksektir. Milyonda 1 ve Milyonda 5 gibi hassasiyetlere sahiptir. Hata payı yok denecek kadar azdır.